خدمات مالیاتی

درخواست خدمات مالیاتی

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

بهترین خدمات خانه حسابداری
از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا کنون نه تنها جهل به قانون رفع تکلیف نیست ، بلکه عدم آگاهی از تکالیف و در نتیجه عدم انجام به موقع آن ها در کنار این که جرائم گاها بسیار سنگین و جبران ناپذیری را در پی دارد ، جرم تلقی شده و شرکت نا آگاه که در راه اندازی واحد مالی و مالیاتی دچار اهمال کاری شده است مجرم تلقی می شود، لذا ما از شما خواستاریم که خدمات زیر را جدی بگیرید.
تعداد پروژه
۵۰
تعداد کارشناس
۱۰
سال سابقه کاری
۱۰
پرونده موفق
۱۰۰
فهرست خدمات مالیاتی
70

تشکیل پرونده مالیاتی

هر شخص در ایران درآمد یا دارایی داشته باشد باید مالیات بدهد ، تشکیل به موقع پرونده مالیاتی و انجام تکالیف مالیاتی و درنهایت پرداخت مالیات بسیار حائز اهمیت هست و اهمال کاری در این موضوع قطعا جرائم سنگنی را به دنبال خواهد داشت .

71

ارزش افزود و معاملات فصلی

یکی از مهمترین تکالیف مالیاتی اظهارنامه ارزش افزوده و معاملات فصلی هست که باید به صورت فصلی انجام شوند ، دقت فرمایید عدم انجام این تکالیف نیز جرائم سنگین و گاها جبران ناپذیری را دارد .

73

مالیات املاک و مستغلات

مودیان در این حوزه با سه نوع مالیات درگیر خواهند بود ؛ مالیات نقل و انتقال ، مالیات بر درآمد اجاره و مالیات بر ساخت و فروش که نباید با درگیر شدن به امور روزمره از پرداختن به این تکالیف غافل شد که تبعات مالیاتی به دنبال خواهد داشت .

58

ارائه فهرست مالیات حقوق

تهیه ، تنظیم و ارسال فهرست حقوق و دستمزد به سازمان امور مالیاتی درست مثل لیست بیمه بسیار مهم هست و حتما باید ارسال گردد ، چرا که این تکلیف نیاز به مانند سایر تکالیف ضمانت اجرایی و جرائم به دنبال خواهد داشت .

75 2

دادرسی و رسیدگی مالیاتی

بسیاری از مودیان متاسفانه زمانی به مشاور مالیات رجوع می کنند که برگه تشخیص مالیاتی صادر شده و با مبلغ سنگین مالیات آن مواجه شدند، یک مشاور مالیاتی با شرکت در هیئت های مالیاتی و استفاده از امکان های قانونی به دنبال کاهش مالیات خواهد بود

59png

اظهارنامه عملکرد

اظهارنامه عملکرد مهمترین سند مالیاتی و حسابداری اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد ، دارای نکات مهم و از حساسیت بالایی برخوردار هست ،برای انجام این تکلیف یک متخصص مالیاتی نیاز هست تا با تمام جزییات و نکات آن آشنا باشد .

80

تنظیم لوایح قانونی دادرسی

دعاوی مالیاتی نیازمند به تنظیم لوایح مالیاتی است ، چرا که مستند و مستدل دفاع کردن در هیئت های حل اختلاف مالیاتی قطعا به نتیجه خواهد رسید که هدف آن به وضوح تعدیل مالیات تا حد قابل قبول برای مودی باشد .

81

اخذ مفاصا حساب مالیاتی

بعد از انجام کلی تکالیف و تعهدات ، یکی از مهم ترین مسائل برای کارفرمایان اخذ مفاصا حساب مالیاتی خواهد بود که از طریق سامانه مالیات کشور اطمینان حاصل فرمایند که بدهی مالیاتی نداشته باشند .

82

مالیات تراکنش های بانکی

سازمان مالیات به همراه سازمان مبارزه با پولشویی با در دست داشتن این اهرم و تور بزرگ مالیاتی (منظور همان تراکنش های بانکی دریافتی از بانک مرکزی ) بسیاری از مودیان را شناسایی و در مشمول مالیات قرارداد.

دستاوردهای شما

هدف ما این است که مجموعه شما هیچ دغدغه ای بابت امورات مالی و مالیاتی نداشته باشد و تنها به دنبال رشد و توسعه صنعت خویش باشد .
برخی از مشتریان خانه حسابداری
مطالب حسابداری خانه حسابداری