دانش پذیر محترم لطفا با شرکت در نظرسنجی کیفیت آموزش دوره های خانه حسابداری ما را در ارائه آموزش با کیفیت بالاتر یاری کنید.

نظر سنجی دانش پذیران

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

مشخصات شما

شعبه ای که در آن ثبت نام کردید
دوره ای که ثبت نام کردید
مثلا دوره کاردانی ۵۰

میزان رضایت

رضایت از رفتار پرسنل و محیط آموزشگاه

کیفیت آموزش

نام استاد دوره آموزشی خود را انتخاب نمایید