دانش پذیر محترم لطفا با شرکت در نظرسنجی کیفیت آموزش دوره های خانه حسابداری ما را در ارائه آموزش با کیفیت بالاتر یاری کنید.

نظر سنجی دانش پذیران

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

مشخصات شما

مثلا دوره کاردانی ۵۰

میزان رضایت

رضایت از رفتار پرسنل و محیط آموزشگاه

کیفیت آموزش

نام استاد دوره آموزشی خود را انتخاب نمایید