خرید کتاب آموزشی نرم افزار سپیدار

کتاب آموزشی نرم افزار سپیدار کتاب آموزشی نرم افزار سپیدار همکاران سیستم با نام “رایانه کار مالی” در سال ۹۳…

121
۱۴۰,۰۰۰ تومان

خرید نسخه آموزشی نرم افزار سپیدار

نسخه آموزشی نرم افزار سپیدار کارکرد و محیط نسخه آموزشی نرم افزار سپیدار همکاران سیستم مطابق نرم افزار اصلی است…

189
۱۶۳,۵۰۰ تومان

پروژه و جزوه حسابداری سطح کاردانی ( سپیدار)

پروژه و جزوه حسابداری سطح کاردانی این جزوه توسط آموزشگاه خانه حسابداری برای دانش پذیران آماده شده، جزوه آموزش حسابداری…

45
۱۶۰,۰۰۰ تومان