کتاب حقوق دستمزد به زبان ساده

معرفی کتاب حقوق دستمزد به زبان ساده این کتاب نیز مانند کتاب حسابداری تسعیر ارز به زبان ساده، بر اساس…

1
۱۰۳,۰۰۰ تومان

خرید کتاب آموزشی نرم افزار سپیدار

کتاب آموزشی نرم افزار سپیدار کتاب آموزشی نرم افزار سپیدار همکاران سیستم با نام “رایانه کار مالی” در سال ۹۳…

127
۲۳۰,۰۰۰ تومان

خرید نسخه آموزشی نرم افزار سپیدار

نسخه آموزشی نرم افزار سپیدار کارکرد و محیط نسخه آموزشی نرم افزار سپیدار همکاران سیستم مطابق نرم افزار اصلی است…

198
۴۹۰,۰۰۰ تومان

پروژه و جزوه حسابداری سطح کاردانی ( سپیدار)

پروژه و جزوه حسابداری سطح کاردانی این جزوه توسط آموزشگاه خانه حسابداری برای دانش پذیران آماده شده، جزوه آموزش حسابداری…

45
۲۰۰,۰۰۰ تومان