گزینه محل پرداخت در سفته بیان کننده چیست؟

649 بازدیدبانک
0 دیدگاه

گزینه محل پرداخت در سفته بیان کننده چیست؟

گزینه محل پرداخت در سفته بیان کننده چیست؟

مدیر سایت وضعیت برای انتشار تغییر کرد 11 بهمن 1401
0

سلام وقت بخیر

محل پرداخت سفته همان محلی است که در سفته مشخص گردیده، اما با توجه به قاعده عام مطالبه دیون که اگر بدهکار ، بدهی خود را نپردازد، طلبکار باید برای مطالبه آن به اقامتگاه بدهکار مراجعه نموده و در دادگاه محل اقامت مدیون ، اقامه دعوا نماید، در مورد سفته هم می توان گفت که در صورت عدم تعیین محل پرداخت سفته، محل پرداخت آن ، محل اقامت صادر کننده سفته که مدیون این سند است، خواهد بود.

مدیر سایت وضعیت برای انتشار تغییر کرد 11 بهمن 1401
0
پاسخ خود را بنویسید