چگونه چک صیادی را برگشت بزنم؟

734 بازدیدبانک
0 دیدگاه

چگونه چک صیادی را برگشت بزنم؟

چگونه چک صیادی را برگشت بزنم؟

مدیر سایت وضعیت برای انتشار تغییر کرد 21 دی 1401
0

فرایند برگشت زدن چک به دلیل خالی بودن حساب صادرکننده چک یا ناکافی بودن موجودی، در مورد چک‌های صیادی با چک‌های سنتی تفاوت زیادی دارد. اگر چک صیادی دریافت کردید و در حساب صادرکننده پول به اندازه کافی نبود می‌توانید از بانک درخواست کنید به هر میزان که در حساب‌جاری صادرکننده پول هست به شما بابت بخشی از مبلغ چک پرداخت شود. پس از آن، مبلغ باقی‌مانده از همه حساب‌های انفرادی صادرکننده چک در آن بانک قابل برداشت است.

در صورتی که در سایر حساب‌های صادر کنند چک در همان بانک به اندازه مبلغ چک پول وجود نداشت آنگاه دارنده چک می‌تواند از بانک درخواست گواهی عدم پرداخت کند و پس از مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و ثبت شکایت، درخواست صدور اجرائیه بدهد.

پس از ارجاع پرونده به دادگاه، در صورتی که در متن چک به “وصول مبلغ چک به شروطی” یا “بابت ضمانت” اشاره‌ای نشده باشد آنگاه قاضی برای صادرکننده چک اجرائیه صادر می‌کند. طبق قانون 24 ساعت پس از دریافت اجرائیه، تمام حساب‌های صادرکننده چک در تمامی بانک‌ها و مؤسسات به‌اندازه مبلغی که کفاف پرداخت مبلغ چک را بدهد مسدود می‌شوند. اگر تا ۱۰ روز مبلغ چک تسویه نشود، صادرکننده چک مشمول قانون محکومیت‌های مالی خواهد شد؛ این یعنی امکان توقیف اموال و دریافت حکم جلب به وجود می‌آید.

مدیر سایت وضعیت برای انتشار تغییر کرد 21 دی 1401
0
پاسخ خود را بنویسید