مالیات درگاه پرداخت اینترنتی

402 بازدیدمالیات

مالیات درگاه پرداخت اینترنتی

درصد مالیات پرداختی برای درگاه‌های پرداخت اینترنتی در سال ۱۴۰۰
تا این‌جا گفتیم که طبق قانون بودجه ۱۴۰۰، درامد سالانه‌ی حاصل از درگاه پرداخت اینترنتی تا سقف ۴۸ میلیون تومان معاف از مالیات است. اما میزان مالیات پرداختی در موارد دیگر به شرح زیر است:

  • نرخ مالیاتی ۱۰ درصد برای مازاد چهارصد و هشتاد میلیون ریال تا نهصد و شصت میلیون ریال
  • نرخ مالیاتی ۱۵ درصد برای مازاد نهصد و شصت میلیون ریال تا یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون ریال
  • نرخ مالیاتی ۲۰ درصد برای مازاد یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون ریال تا دو میلیارد و صد و شصت میلیون ریال
  • نرخ مالیاتی ۲۵ درصد برای مازاد دو میلیارد و صد و شصت میلیون ریال تا دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون ریال
  • نرخ مالیاتی ۳۰ درصد برای مازاد دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون ریال تا سه میلیارد و هشتصد و چهل میلیون ریال؛ نرخ مالیاتی
  • نرخ مالیاتی ۳۵ درصد برای مازاد سه میلیارد و هشتصد و چهل میلیون ریال
مدیر سایت وضعیت برای انتشار تغییر کرد 11 خرداد 1401
0
پاسخ خود را بنویسید