فرمول سود و زیان چیست؟

765 بازدیدحسابداری
0 دیدگاه

فرمول سود و زیان چیست؟

فرمول سود و زیان چیست؟

مدیر سایت وضعیت برای انتشار تغییر کرد 22 اسفند 1401
4

سلام وقت بخیر

در محاسبه سود و زیان در حسابداری، ابتدا درآمدها محاسبه می‌شوند و سپس هزینه‌ها از آن کسر می‌گردد. فرمول سود در حسابداری به صورت زیر است:

⌈هزینه‌های دوره مالی – درآمد دوره مالی = سود دوره مالی⌉

در صورت فزونی درآمد به هزینه، شرکت سود داشته است.

⌈درآمدهای دوره مالی – هزینه دوره مالی = زیان دوره مالی⌉

با در نظر گرفتن فرمول سود می‌توان به سادگی متوجه شد که در صورت فزونی هزینه به درآمد شرکت متحمل زیان شده است.

مدیر سایت وضعیت برای انتشار تغییر کرد 22 اسفند 1401
4
پاسخ خود را بنویسید