شرط حداقل ۷۲۰ روز سابقه بیمه کارگر، باید در محل خدمت فعلی باشه یا در کل فقط سابقه بیمه داشته باشه؟

158 بازدیدبیمه
0 دیدگاه

شرط حداقل ۷۲۰ روز سابقه بیمه کارگر، باید در محل خدمت فعلی باشه یا در کل فقط سابقه بیمه داشته باشه؟

شرط حداقل ۷۲۰ روز سابقه بیمه کارگر، باید در محل خدمت فعلی باشه یا در کل فقط سابقه بیمه داشته باشه؟

مدیر سایت وضعیت برای انتشار تغییر کرد 2 بهمن 1401
0
پاسخ خود را بنویسید