باسلام و احترام پرداخت حق اولاد و حق مسکن 30 روزه و 31 روز یکسان هستند ؟

703 بازدیدحسابداری
0 دیدگاه

باسلام و احترام پرداخت حق اولاد و حق مسکن 30 روزه و 31 روز یکسان هستند ؟

باسلام و احترام
پرداخت حق اولاد و حق مسکن 30 روزه و 31 روز یکسان هستند ؟

مدیر سایت وضعیت برای انتشار تغییر کرد 2 بهمن 1401
0

سلام وقت بخیر

پرداخت مزایایی از قبیل حق اولاد ، بن و مسکن بصورت ماهانه قید گردیده است و یک ماه به استناد ماده 443 قانون آیین دادرسی در امور مدنی 30 روزمیباشد، لذا پرداخت مزایای فوق الذکر درکلیه ماه های سال اعم از 31 روزه ، 30 روزه ، ویا 29 روزه بر مبنای قانون مرقوم یعنی 30 روز پرداخت خواهد شد. البته چنانچه کارفرمایی حسب عرف ، پرداخت اینگونه کمک ها را در 6 ماهه اول سال بر مبنای 31 روز پرداخت کرده باشند دارای اعتبار خواهد بود.

مدیر سایت وضعیت برای انتشار تغییر کرد 2 بهمن 1401
0
پاسخ خود را بنویسید