اگر چک به عنوان ضمانت و بدون تاریخ باشد باید چکار کرد؟

447 بازدیدبانک
0 دیدگاه

اگر چک به عنوان ضمانت و بدون تاریخ باشد باید چکار کرد؟

اگر چک به عنوان ضمانت و بدون تاریخ باشد باید چکار کرد؟

مدیر سایت وضعیت برای انتشار تغییر کرد 6 اسفند 1401
0

سلام وقت بخیر

صدور چک جدید در هر حال باید در سامانه صیاد ثبت شود. صدور چک با هدف ضمانت مشکلی ندارد، اما چک بدون تاریخ اساساً غیر قابل وصول است. وصول چنین چکی منوط به داشتن تاریخ است و بانک برای پرداخت وجه به ضمانی بودن آن ترتیب اثر نمی دهد.

مدیر سایت وضعیت برای انتشار تغییر کرد 6 اسفند 1401
0
پاسخ خود را بنویسید