ارزش افزوده

316 بازدیدحسابداری

ارزش افزوده

یک نرم افزاری رو خریداری کردیم  و مبلغی بابت ارزش افزوده پرداخت کردیم حالا ارزش افزوده آن را با چه عنوان ثبت کنیم؟

ناشناس سوال پاسخ داده شده 17 اردیبهشت 1403

میشه دقیق تر توضیح بدید چطور ثبت کنم؟

0

ارزش افزوده پرداختی شما از آنجایی که اعتبار مالیاتی محسوب میشود می توان در کدینگ حسابها زیر مجموعه سایر حسابهای دریافتنی به عنوان مالیات ارزش افزوده پرداختی تعریف و ثبت کنید

ناشناس سوال پاسخ داده شده 17 اردیبهشت 1403

میشه دقیق تر توضیح بدید چطور ثبت کنم؟

0
پاسخ خود را بنویسید