خدمات انتقال اطلاعات مالی (کانورت)

خیلی از شرکت ها بنا به هر دلیلی مایل به استفاده از نرم افزار حسابداری دیگر هستند، اما باید اطلاعات مالی آنها از نرم افزار قبلی به نرم افزار حسابداری جدید انتقال داده شوند که نیاز به مراحل میباشد که حتما باید آشنایی و تجربه کار با آن را داشته باشید.

ما ابتدا خروجی کامل و دقیقی از اطلاعات قبلی شما خواهیم گرفت، سپس اطلاعات شما را به نرم افزار جدید مانند سپیدار ، دشت یا هلو انجام خواهیم داد.

در روش کانورت اطلاعات خروجی اکسل از اطلاعات شما گرفته میشود، اطلاعات دریافت شده با الگوی (Template) نرم افزارهای مانند سپیدار و دشت بازسازی میشود، دیتابیس جدید ساخته میشود، سپس الگوی جدید را با دقت بالا در دیتابیس ایمپورت (Import) میشود.

خدمات انتقال اطلاعات مالی

مراحل انجام کانورت اطلاعات

Microsoft Excel 2010 icon

خروجی اکسل (EXEL)

از اطلاعات یا دیتای قبلی شما خروجی اکسل گرفته میشود تا بتوان آن را به نرم افزار حسابداری جدید انتقال داد.

انتقال اطلاعات

تبدیل اطلاعات به الگوی جدید

اطلاعات دریافت شده از نرم افزار قبلی با الگوی جدید (Template) نرم افزار های مانند سپیدار و دشت سازگاری داده میشود.

کانورت

ساخت دیتابیس جدید

پس از تبدیل اطلاعات، دیتابیس جدید با نرم افزار حسابداری جدید ساخته میشود تا آماده انتقال گردد.

import

ایمپورت اطلاعات

در این مرحله اطلاعات کاملا انتقال داده شده و شما میتوانید اطلالعات خود را با نرم افزار جدید دقیق مشاهده نمایید.

فرآیند کانورت چگونه است؟

خیلی از شرکت ها و سازمان با رشد کسب و کار خود نیاز به تغییرات اساسی در نرم افزار حسابداری خود میبینند، به همین دلیل باید جهت ارتقا سیستم های خود اقدام نمایند، اما جهت انجامارتقا سیستم حسابداری، مراحل استقرار و راه اندازی باید طبق استانداردهای حسابداری صورت بگیرد که این مراحل شامل ۳ روش میباشد که در ادامه خواهیم گفت.

گزینه اول

در این  روش میتوان هر دو سیستم حسابداری جدید و قدیم را نگهداری کرد، در صورت نیاز به گزارشات سال مالی به سیستم قدیمی مراجعه کرد،و برای گزارشات سال جاری به سیستم جدید مراجعه کرد،اما دارای معایب زیر میباشد.

معایب این روش:

 تهیه گزارشات با سرعت و دقت کم تر

عدم یک پارچگی اطلاعات سیستم

گزینه دوم

در این مرحله میتوان به صورت دستی تمام اطلاعات سیستم قدیمی را به سیستم جدید انتقال داد، اما با توجه به حجم اطلاعات و نیروی کار در دسترس، زمان انتقال اطلاعات ممکن است زیاد شود.

معایب این روش: 

انتقال اطلاعات با سرعت کم

انتقال اطلاعات با صرف هزینه و نیروی انسانی

وجود خطای انسانی در انتقال اطلاعات

 

گزینه سوم

در این روش اطلاعات سیستم قدیمی با روش های مناسب اطلاعات خروجی قدیمی به نرم افزار اکسل انتقال داده میشود،با کمک الگوی تعبیه شده اطلاعات در اکسل مرتب سازی میشود و به سیستم جدید انتقال داده میشود.

معایب این روش: 

تمامی اطلاعات در سیستم مالی قابل کانورت نیستند.

مزایای این روش:

صرف هزینه زمانی کمتر،صرف هزینه مالی کمتر ، خطای انسانی کمتر

سوالات متداول

زمانی که نرم افزار حسابداری جدید خریداری کرده اید و نیاز به انتقال بعضی اط اطلاعات خود مانند: لیست کالاها، لیست طرف حسابها، لیست فاکتورها و … را دارید؛ و یا زمانی که میخواهید حجم زیادی از اطلاعات را در زمان کم به سیستم خود وارد کنید.

 
 

هزینه این خدمات بسته به حجم دیتا مشخص میشود، هرچقدر حجم اطلاعاتی که قصد انتقال آنرا دارید زیادتر باشد، نیاز به زمان بیشتری جهت آماده سازی دارد و به همین نسبت هزینه آن نیز افزایش می یابد.

بله؛ انجام کانورت نیاز به تجربه و تسلط نسبی به نرم افزار حسابداری خودتان و همچنین نرم افزار اکسل را دارد، اگر به این ۲ نرم افزار مسلط هستید، میتوانید با استفاده از دوره آموزش کانورت اطلاعات که برای شما تهیه کردیم به راحتی خودتان اطلاعات را کانورت کنید.