تعرفه خدمات حسابداری و مالیاتی

جدول تعرفه خدمات حسابداری

خدمات اقتصادی خدمات حسابداری - غیر حضوری

تومان ۳.۰۰۰.۰۰۰ شروع تعرفه خدمات ماهیانه از
 • نصب و راه اندازی و استقرار سیستم های یک پارچه مالی
 • تنظیم کنترل داخلی ، طراحی فرم ها و روند ها
 • جمع آوری و بایگانی اسناد و مدارک مثبته رویداد های مالی
 • ثبت رویداد های مالی مطابق استاندارد های حسابداری
 • ارائه انواع گزارش های مدیریتی به صورت دوره ای
 • ارائه انواع گزارش های رسمی متناسب با درخواست سازمان های برون سازمانی
 • اعزام کارشناس به صورت جلسه ای در ماه
 •  
 •  
 •  

طرح اقتصادی سرپرست حسابداری - حضوری

تومان ۳.۰۰۰.۰۰۰ شروع تعرفه خدمات ماهیانه از
 • اعزام سرپرست حسابداری ( یک جلسه در ماه )
 • نظارت بر عملکرد حسابدار تمام وقت و کنترل ثبت صحیح رویداد های مالی
 • ارائه انواع گزارش های مدیریتی به صورت دوره ای
 • ارائه انواع گزارش های رسمی متناسب با درخواست سازمان های برون سازمانی
 • اعزام کارشناس به صورت جلسه ای در ماه
 • اعزام کارشناس به صورت جلسه ای در ماه

طرح اقتصادی خدمات مالی - حضوری

تومان ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ شروع تعرفه خدمات ماهیانه از
 • اعزام حسابدار تمام وقت
 • نصب و راه اندازی و استقرار سیستم های یک پارچه مالی
 • تنظیم کنترل داخلی ، طراحی فرم ها و روند ها
 • جمع آوری و بایگانی اسناد و مدارک مثبته رویداد های مالی
 • ثبت رویداد های مالی مطابق استاندارد های حسابداری
 • اعزام سرپرست حسابداری ( یک جلسه در ماه )
 • نظارت بر عملکرد حسابدار تمام وقت و کنترل ثبت صحیح رویداد های مالی
 • ارائه انواع گزارش های مدیریتی به صورت دوره ای
 • ارائه انواع گزارش های رسمی متناسب با درخواست سازمان های برون سازمانی
 •  

طرح اختصاصی

تماس بگیرید
 • کلیه خدمات مربوط به طرح اقتصادی را داراست .
 • و برای ارائه خدمات بیشتر و تخصصی تر لطفا با کارشناس ارتباط بگیرید
 •  
 •  
 •  
 •  

جدول تعرفه خدمات مالیاتی

طرح اقتصادی خدمات مالیاتی

تماس بگیرید
 • ثبت اسناد حسابداری رویداد های مرتبط با مالیات
 • نگهداری ، ترتیب ، نظم و بایگانی اسناد و مدارک تحویل شده
 • تشکیل پرونده ، شروع فعالیت و دریافت کد اقتصادی
 • پلمپ دفاتر ، تهیه و تنظیم و تحریر دفاتر
 • تهیه ، تنظیم و ارسال فهرست مالیات حقوق
 • تهیه ، تنظیم و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده
 • تهیه ، تنظیم و ارسال فهرست معامالت فصلی
 • تهیه ، تنظیم و ارسال اظهارنامه عملکرد
 • دفاع مالیاتی و شرکت در هیئت ها
 • تهیه ، تنظیم و ارسال اظهارنامه اجاره امالک
 • مالیات تکلیفی اجاره
 • مراجعه حضوری به سازمان امور مالیاتی ( در صورت نیاز )
 • تنظیم لوایح قانونی جهت دادرسی مالیاتی
 • اخذ مفاصا حساب مالیاتی

مشاوره اقتصادی خدمات مالیاتی

تومان ۲.۰۰۰.۰۰۰ شروع تعرفه خدمات ماهیانه از
 • مشاوره مالیاتی حضوری ۱ جلسه در ماه در محل کارفرما
 • مشاوره مالیاتی تلفنی نامحدود
 • مشاوره مالیاتی آنلاین نامحدود
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

مشی کار خانه حسابداری

برگزاری جلسه رایگان قبل از انعقاد قرارداد بابت نیاز سنجی درست و دقیق و ارائه خدمات با کیفیت
ارائه تضمین ( سفته یا چک ) برای ضمانت حسن انجام کار جهت اطمینان خاطر کارفرمای گرامی از صحت انجام خدمات مطابق استاندارد ها و قوانین و محرمانگی اطلاعات و اسناد و مدارک تحویل شده
ارائه گزارش کار به کارفرما به صورت دوره ای ( حداقل یک بار در ماه )

۱.۵/۵ - (۸ امتیاز)