آزمون آنلاین

مشخصات فردی دانشجو(ضروری)
سوالات آزمون آنلاین حسابداری ( مفاهیم حسابداری )
۱. کدام یک از معادله های زیر معادله ی اصلی حسابدای است ؟ از راست به چپ(ضروری)
۲. کدام شرکت ها بر اساس قانون ، الزامی برای کسر اندوخته قانونی از سرمایه شرکت ندارند؟(ضروری)
۳. هزینه هر دوره مالی باید از درآمد همان دوره که در ایجاد آن مؤثر بوده کسر گردد این اصل کدام است.(ضروری)
۴. دريافت مطالبات چه تأثيري بر معادله حسابداي دارد.(ضروری)
۵. کدام یک از اصول یا فرضیه های حسابداری بیشتر از همه تحت تاثیر پدیده تورم قرار می گیرد :(ضروری)
۶. برای محاسبه بهای تمام شده ی کالای فروش رفته کدام یک از مبالغ زیر باید از بهای تمام شده کالای آماده برای فروش کسر گردد:(ضروری)
۷. در کدام روش ابتدا موجودی های قدیمی از انبار خارج می شود و آنچه باقی می ماند از آخرین خرید ها است ؟(ضروری)
۸. کدام یک از موارد زیر جزء دارایی های ثابت مشهود نیست ؟(ضروری)
۹. اگر فروش خالص یک شرکت ۸۵۵.۰۰۰.۰۰۰ ريال باشد و خرید خالص آن ۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ريال و موجودی پایان دوره ۱۹۵.۰۰۰.۰۰۰ ريال سود یا زیان شرکت را محاسبه کنید.(ضروری)
۱۰. بر اساس کدام فرض دارایی و بدهی ها به جاری و بلند مدت تقسیم می شوند؟(ضروری)
سوالات آزمون آنلاین حسابداری ( حقوق و دستمزد )
۱۱. مهلت واریز بیمه توسط کارفرما به سازمان تامین اجتماعی حداکثر چند روز است؟(ضروری)
۱۲. فوق العاده نوبت کاری علاوه بر دستمزد عادی در صورتی که نوبت در صبح و عصر و شب قرار گیرد کدام گزینه است؟(ضروری)
۱۳. کدامیک از گزینه های زیر مشمول کسر حق بیمه می شود؟(ضروری)
۱۴. شرط اساسی پرداخت مقرری بیمه بیکاریبه بیکار چیست؟(ضروری)
۱۵. مرخصی استحقاقی سالانه کارگران چقدر است؟(ضروری)
۱۶. حداکثر مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری به متاهلین چندماه است؟(ضروری)
۱۷.کدام گزینه در خصوص پاداش آخر سال کارکنان صحیح می باشد؟(ضروری)
۱۸.ماهیت حساب اسناد پرداختنی، هزینه حقوق و دستمز، دستمزد پرداختنی کدام است؟(ضروری)
۱۹.در کارهای سخت و زیان آور ساعت کار نباید از ..... ساعت در روز و ........ ساعت در هفته بیشتر شود(ضروری)
۲۰.اگر کارفرما از تسلیم لیست حقوق در موعد مقرر به حوزه مالیاتی خودداری کند جریمه کدام است؟(ضروری)
سوالات آزمون آنلاین حسابداری ( اکسل )
۲۱. جهت استفاده از ویرگول در مقادیر پولی از کدامیک استفاده می شود؟(ضروری)
۲۲. کلید میانبر برای چاپ کدام مورد می باشد ؟(ضروری)
۲۳. در چه مواردی از گزینه wrap text استفاده می شود ؟(ضروری)
۲۴. کدامیک آدرس دهی مطلق است ؟(ضروری)
۲۵. ((MAX(sum(4;5);MIN(2;3)) حاصل فرمول چه عددی است؟(ضروری)
۲۶. ................. تابعی است برای محاسبه تعداد اطلاعات در یک محدوده از کار برگ(ضروری)
۲۷. دکمه decrease Decimal جهت ............. می باشد .(ضروری)
۲۸. کدام عملگر دارای اولویت بالایی است ؟(ضروری)
۲۹. از کدام منو می توان گزینه فیلتر کردن را انتخاب کنیم ؟(ضروری)
۳۰.کدام ابزار در اکسل به منظور طبقه بندی و مرتب سازی داده ها مورد استفاده قرار می گیرد؟(ضروری)
سوالات آزمون آنلاین حسابداری ( مالیات )
۳۱.در خصوص جریمه عدم تسلیم اظهارنامه اشخاص حقیقی کدام گزینه صحیح می‌باشد؟(ضروری)
۳۲.كداميك از اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات هاي موضوع»ق.م.م« نيستند؟(ضروری)
۳۳.............. بخشی از مالیات بر درآمد افراد جامعه است که وظیفه ............ و کسر آن براساس قوانین بر عهده افراد پرداخت کننده وجوه می‌باشد.(ضروری)
۳۴.مالیات بر ارزش افزوده از مصادیق :(ضروری)
۳۵.)اگر شخصی حقوقی ماهانه مبلغ ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ريال اجاره پرداخت کند مبلغ مالیات تکلیفی را محاسبه کنید :(ضروری)
۳۶. فرصت ارسال اظهارنامه اصلاحی مالیات عملکرد اشخاص حقوقی در هرسال چه زمانی است؟(ضروری)
۳۷. کدام گزینه جزء جرایم مالیات بر درآمد حقوق می‌باشد؟(ضروری)
۳۸. در قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کدام یک از موارد زیر معاف نمی باشد؟(ضروری)
۳۹. کدام‌ یک از موارد زیر صحیح است؟ ( بر اساس قانون دائمی ارزش افزوده)(ضروری)
۴۰. کدام‌ یک از موارد زیر مشمول ارسال صورت معاملات فصلی نیست؟(ضروری)
سوالات آزمون آنلاین حسابداری ( سپیدار )
۴۱. کدام گزینه در رابطه با سال مالی در نرم افزار سپیدار درست نیست ؟(ضروری)
۴۲. کدام مسیر برای ثبت انتقال بین انبار صحیح است ؟(ضروری)
۴۳. وضعیت دایم برای اسناد حسابداری به چه معناست ؟(ضروری)
۴۴. کدام مسیر برای معرفی دارایی ثابت صحیح هست ؟(ضروری)
۴۵. کدام گزینه صحیح نیست؟(ضروری)
 الف )                    image1  ب)                    image2
 ج)                          image3  د)                      image4                
۴۶. این سند حسابداری برای چه عملیاتی در نرم افزار سپیدار صادر می شود؟(ضروری)
image5
۴۷. ................ ، دسته بندي و گروهبندي فروش انجام شده به مشتريان در سيستم است با ورود و ثبت این اطلاعات، امكان تعريف اعلاميه قيمت و تخفيف براي كالاها و خدمات به تفكيك انواع فروش در دسترس خواهد بود.(ضروری)
۴۸. .......... ، سندي است كه به موجب آن فروش كالاها يا ارائه خدماتي با قيمتي مشخص در مدت دوره اعتبار آن به مشتري و خريدار آن كالا يا خدمت تضمين ميشود .(ضروری)
۴۹. اگر تخفيف فاكتور كلي است از قسمت پايين فاكتور ...................... كه بصورت درصدي و مبلغي است استفاده كنيد اگر تخفيف مخصوص يك كالاي خاص مي باشد تخفيف را به صورت موردي روي همان كالا در قسمت ............... وارد كنيد تا تخفيف براي همان كالا در نظر گرفته شود.(ضروری)
۵۰. تامين كنندگان را در سيستم نمي بينم علت چيست؟(ضروری)